Holberg, Herman og Helle

Der var en, der var to, der var mange forfattere. Sorø har en lang tradition for at tiltrække forfattere og har gennem tiden kunne bryste sig af at have huset nogle af de mest kendte af slagsen.

Rundt omkring i by og land kan du finde spor efter de kendte forfattere eller opleve steder, som har givet inspiration til deres værker.

Saxos celle
Det siges at Saxo har skrevet sine berømte krøniker, mens han boede på klosteret i Sorø. Om det er sandt vides ikke, men går du gennem klosterporten, kan du ikke blot opleve et af landets ældst beboede huse, du kommer også forbi det sted, hvor man mener Saxos celle var.

Holbergs grav 
Bevæger man sig længere ind på Akademigrunden, bevæger du dig også længere op i tid, og i Sorø Klosterkirke finder du Ludvig Holbergs sarkofag. Hans betydning for dansk litteratur og åndsliv er enestående, og hans komedier spilles igen og igen. Ludvig Holberg havde et helt særligt forhold til egnen omkring Sorø, og udover at han købte en lille herregård og brugte det som sommerhus i Tersløse, testamenterede han også sin formue til Sorø Akademi og sikrede derved skolens overlevelse.

Ingemanns ø
Også B.S. Ingemann fik et helt særligt forhold til Sorø da han århundredet senere lagde vejen forbi. Han blev i 40 år, og boede i et af de tilbageværende gule huse ved siden af Sorø Akademi. Huset er senere blevet omdøbt Ingemanns Hus af samme årsag. Det var mens han boede i  Sorø, at han skrev nogle af sine mest ikoniske salmer, herunder I østen stiger solen op.

Det var i øvrigt hos familien Ingemann, at H.C. Andersen yndede at komme, da han gik på latinskole i Slagelse, men også på sine senere rejser.

Udover Ingemanns gule hus, finder du også Ingemanns gravsted på kirkegården bag klosterkirken og Ingemanns ø i Sorø sø, hvor han efter sigende tog ud for at få ro til at skrive.

Sorø Akademis kendte forfattere
At Sorø Akademi har en lang og stolt historie, viser sig tydeligt i hovedbygningens monumentale udformning i nyklassicistisk stil med klare linjer og elegante proportioner. Bygningen, der er en af flere, har i århundreder dannet en højtidelig ramme om uddannelse og viden, og har udklækket flere berømte studenter og tiltrukket kendte professorer.

Nogle af disse var forfatteren Herman Bang, der blev student i 1875. Han blev senere kendt for sine romaner Ved Vejen og Tine. Senere blev den meget unge Hans Kirk indlogeret på skolens kostafdeling, hvor han efter eget udsagn var “landsforvist” til.

Ikke kun en pige
Heller ikke den unge Lise Nørgaard var begejstret for sin tid i Sorø. Hun blev dog ikke indlogeret på kostskolen, men blev mod sin vilje sendt på Sorø Husholdningsskole for at lære om husførelse, hvilket hun levende har beskrevet i sine erindringer. Sorø Husholdningsskole findes stadig, men har skiftet navn til Sorø Fri Fagskole og har udvidet fagrækken til gastronomi, grafisk design og game-design.

Helle, Ida og Madam Nielsen
Det var ikke kun i fordums tid, at Sorø dannede ramme om kendte forfatteres virke. Også i dag kan Sorø bryste sig ved, at have flere markante forfattere boende. Blandt de mest kendte er Helle Helle, Ida Jessen og Madame Nielsen, som på hver sin måde sætter deres præg på vor tids litterære scene.

Man kan sige, at der til stadighed svæver en litterær ånd over Sorø.