I Skovens dybe stille ro…

I Sorø kan man kan let se skoven – for her er viiirkelig mange træer….Sorø Kommune er beriget med et utal af skove – store og små, meget forskellige, med fortidsminder – og endda en rigtig Uhrskov.  Lige meget hvor  du befinder dig – er der aldrig langt til en skovtur. Heller ikke selvom du befinder dig midt på Torvet i Sorø By.

Langt de fleste skove i Sorø er privatejet – og ejes af Stiftelsen Sorø Akademi  Det er også Stiftelsen der ejer og driver Akademihaven og de tre Sorø Søer. Akademihaven og alle Stiftelsens skove er åbne for offentligheden.  Ønsker I at planlægge et arrangement i skoven – skal I søge tilladelse hos Stiftelsen. Er man i tvivl kan man finde mange oplysninger på Stiftelsens hjemmeside.
Selvom skovene er privatejede, har stiftelsen valgt generelt at benytte adgangsreglerne for offentlige skove. Og det værdsætter alle os der nyder naturen – ved at passe rigtigt godt på den og overholde reglerne for færdsel i skovene.

Stensbøg Skov
Går man en tur i Akademihaven ved Sorø Akademi – er det blot at krydse vejen for enden af Sorø Sø ved  Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter.  (I daglig tale Science Centret.) Og så er man i Stensbøg Skov – et skovdistrikt i Sorø Sønderskov.
En vidunderlig skov – smuk og varieret. Gå ned af Filosofgangen – hvor der gennem tiderne er blevet tænkt mange store tanker. Stien var oprindeligt  forbeholdt professorer der var tilknyttet til Sorø Akademi, men i dag kan vi heldigvis alle gå på Filosofgangen og tænke tanker – eller vælge bare at nyde de smukke omgivelser.
Ved Flomstien for enden af Ingemannsvej finder I udgangspunktet for 4 afmærkede stier i skoven. I folderkassen på hjørnet kan findes kort og beskrivelse af ruterne.

Gåturskort – bl.a. med flere oplysninger og forslag til gåtur i Stensbøg Skov – kan købes på Bykontoret. Lille kort over Akademihaven og Stensbøg Skov udleveres gratis.

Fire Lokale Gåruter
På Bykontoret kan du købe et lokalt Gåturskort med 4 spændende ruter. Hvert med sit eget tema. Een af turene hedder NaTuren. Turen som starter ved Filosofgangen og Stensbøg Skov –  er 8 km. Ruten kan afkortes og forlænges efter lyst og energiniveau.
Udover NaTuren – får du også tre andre dejlige gåtursruter på kortet.  Disse ture hedder ArkitekTuren, MiksTuren og SkulpTuren.

Suserup Skov
Skoven er en af Danmarks fineste naturskove og noget af det tætteste, vi herhjemme kommer på en urskov. Suserup Skov har stået urørt siden slutningen af 1800-tallet, og jordbundsprøver fortæller, at der har vokset skov på stedet i mindst 6.000 år. Når de gamle træer falder, får de lov at blive liggende på skovbunden, hvor svampe, insekter og bakterier sørger for, at de bliver nedbrudt. Skoven er blandet løvskov med bøg, eg, el, elm, ask, ahorn, lind, hassel, hvidtjørn, vilde pærer og skovæbler – alle sået af naturen selv. De ældste træer er ca. 400 år gamle. På grund af sin særlige historie er Suserup Skov – udover at være et vigtigt forskningsområde – også udvalgt som een af 15 skove i Danmark til Danmarks Naturkanon. Man må derfor kun færdes på stierne, som fører rundt i hele skoven. Adgang finder sted på eget ansvar. Den 19 hektar store skov tilhører Stiftelsen Sorø Akademi.

Åmosen
Naturpark Åmosen, blev oprettet i 2014, som den første naturpark, der opnående mærket ”Danske Naturparker”. Åmosen er ikke alene et dejligt sted for en god gåtur – men en sand godbid for natur- og historieelskere. Med et rigt fugleliv og planteliv – og en Naturpark der dækker et areal på ca. 8000 ha., som strækker sig fra Storebælt og Kalundborg til Store Åmose ved Stenlille og Sorø – bydes her på et utal af skønne oplevelser.
Et af Åmosen store aktiver er de mange arkæologiske fund der er gjort i området. De ældste er fra sen-istiden for ca. 13.000 år siden, mens de yngste er fra midten af bondestenalderen og ca. 5.000 år gamle.
I Sorø kan du starte din udflugt til Åmosen ved P Pladsen på Maglemosevej 1 ved Stenlille. Her finder du også nogle plancher over tørvegravning i området m.m. Derudover har Spor-i-landskabet etableret to spor som du finder i en folderen  På kanten af Åmosen . Sporene passer af DN Sorø i samarbejde med lodsejerne.
Vandre- og cykelruter – Naturpark Åmosen | Naturpark Åmosen (naturparkaamosen.dk) kan du se meget mere.

Nordskov ved Stenlille
Det er i Nordskovven I finder en kæmpe sten – “Sengestenen”.  I gamle dage troede man at stenen var blevet kastet hertil af en gal trold. I dag ved man at stenen er en Istidsblok – men historien om trolden lever stadig videre… (man ved jo aldrig…)
Skovvejen til Sengestenen går forbi Hjortebjerg, en bakke der  med stejle sider hæver sig 20 meter op over den småkuperede moræneflade.

Tersløse Bøgeskov
Tersløse Bøgeskov ligger ved Dianalund – ikke så stor så man kan fare vild – og alligevel særpræget ved sin frodighed. Her er en tæt underskov af unge træer – og besøges skoven før eller omkring løvspring vil man kunne finde både blå, gul og hvid anemone.

Bulbro Skov
Bulbro Skov ligger mellem Stensbøg Skov og Tuel Sø – og indbyder til en dejlig og varieret skov- & søtur. (Detaljeret rute findes på Gåturskortet som kan købes på Sorø Bykontor.)
I Bulbro Skov finder I en smuk og fin langdysse fra den yngre stenalder. Langdyssen er forholdsvis velbevaret – med hele 24 af de oprindelige 30 dæksten synlige.
I øvrigt er der gjort to smykkefund fra den tidlige jernalder i Bulbro Skov, hvilket på bedste vis understøtter områdets betydning og brug i oldtiden.

Sporet i Løng
Den tidligere Løng Grusgrav er nu blevet et skønt kuperet område med to søer – et kulturlandskab – med afmærkede stier. Ruten ligger lidt nordvest for Pedersborg.
Overordnet er planen, at tidligere grusgrave efterbehandles så der kan etableres naturområder med et sammenhængende net af stier.

Broby Vesterskov
Broby Vesterskov, er et skovdistrikt i Sorø Sønderskov, og ligger ca. 5 km sydøst for Sorø.
Denne del af skoven har et overvældende antal fredede oldtidsminder. Ikke mindre end 11 megalitter, langdysser og runddysser fra fra bondestenalderen, ca. 3500-3300 f.Kr.
Blandt andet en imponerende langdysse – på 88 m og 161 randsten – og dermed en af Danmarks længste og bedst bevarede dysser.

Det er svært at vælge – og her kommer lidt flere…:

Vandreture og foldere i Sorø Kommune

Vil du vide mere om Danmarks Naturfredningsforening Sorø’s arbejde og arrangementer – kan vi anbefale at du kigger ind på
Danmarks Naturfredningsforening Sorø

Se også